Különbözeti áfa közösségi beszerzésnél

  A különbözeti áfa-s beszerzéseket nemcsak akkor lehet alkalmazni , ha belföldről szerezték be, hanem akkor is, ha közösségi tagországból , tehát másik tagállami nem adóalanytól, vagy ottani alanyi adómentestől, illetve különbözet szerint adózásra jogosulttól.


  Az általános forgalmi adóról szóló 2007. évi CXXVII. törvény (áfatörvény) 216. §-a alapján: a adó megállapításakor alkalmazható a használt ingóság, műalkotás, gyűjteménydarab vagy régiség viszonteladó általi vétele és értékesítése esetében. Az adó alapjának megállapítására a 217. § szerint kell eljárni, vagyis alkalmazható, a különbözet áfa.


  További feltétel az is hogy a viszonteladó , a Közösség területéről a következők bármelyikétől szerezte
  be az árut majd értékesítette:
  • nem adóalany személy, vagy szervezet;
  • olyan adóalany, akinek (amelynek) termékértékesítése a 87. § szerint mentes az adó alól;
  • alanyi adómentes adóalany vagy olyan adóalany, akire (amelyre) ilyen minőségében a Közösség nyilvántartásba vétel helye szerinti tagállamának joga megfelel a HÉA-irányelv 282–292.
  cikkeinek, feltéve, hogy termékértékesítésének tárgya tárgyi eszköz;


  egyéb viszonteladó vagy olyan adóalany, akinek (amelynek) termékértékesítésére ilyen minőségében az érintett közösségi tagállamnak azon joga vonatkozik, amely tartalmában megfelel
  a héa-irányelv 312–325. cikkeinek.


  Importból (harmadik országból, azaz Közösségen kivüli országból) történő használt ingóság beszerzésére nem alkalmazható a viszonteladói árrésadózás, még akkor sem, ha az eladó ottani
  magánszemély vagy egyéb nem héa- alany.(a Közösségi áfa tv megnevezése) 


  Amennyiben más tagállami nem héa-alany az eladó, akkor az árrésadózás szabályai alkalmazandóak a továbbértékesítéskor, tehát az eladási ár és a beszerzési ár különbözete az adó
  alapja. A más tagállami felvásárlást is tudnunk kell valamilyen bizonylattal (felvásárlási, vételi jegy stb.) igazolni, hiszen az árrésünk képzésénél ezt a beszerzési árat is csökkentő tételként
  vesszük figyelembe.


  2015-től egyértelműsítette a bevezetett áfatörvény-módosítás, hogy a viszonteladó Közösségen belülről történő beszerzése is bevonható a viszonteladói árrésadózásba.


  Amennyiben az eladó ugyan más tagállamban adóalany, de szintén viszonteladói árrésadózást alkalmaz, akkor a tőle vásárló belföldi viszonteladó a továbbértékesítéskor szintén az árrésadózási szabályokat alkalmazza, és Közösségen belüli beszerzésként nem kell bevallania a beszerzést sem az áfabevallásban, sem az összesítő nyilatkozatban. A külföldi eladó számlája ilyenkor ugyanúgy semmilyen áthárított adót nem tartalmaz, és a számlán jelölnie kell, hogy a viszonteladói különleges adózást alkalmazott a termékre, ugyanis ezek uniós szintű kötelező előírások.


  Abban az esetben, ha a gépjárművet a vállalkozás olyan közösségi adóalanytól vásárolja meg, amely nem a különbözeti adózás szabályai szerint jár el, vagy
  c) a vállalkozás nem rendelkezik a különbözeti adózást alkalmazó értékesítő nyilatkozatával, akkor a belföldi vevőnek Közösségen belüli beszerzés címén áfát kell fizetnie, az áfa nem levonható, viszont az árrésadózásba ezen termék is bevonható.

  A belföldi adózó kiszámolhatja ,hogy számára melyik eljárás a kedvezöbb A döntés alapja, hogyan kerülnek kedvezőbb helyzetbe
  • az ügylet adózási kezelésénél: vagy közösségi beszerzésként befizetik az áfát, nem vonják le,
  viszont az értékesítéskor az árrés után fizetik az áfát, vagy
  • általános közösségi beszerzésként kezelik (az áfát is levonják), azonban nem vonják be az
  árrés adózásba, hanem „sima” értékesítésként kezelik!

  A weboldal sütiket (cookie-kat) használ, hogy biztonságos böngészés mellett a legjobb felhasználói élményt nyújtsa.